Barnsäkerhet

secure

Barnsäkert solskydd inomhus

Allt eftersom barnen växer ökar deras nyfikenhet på omvärlden. Vanliga hushållsartiklar, inklusive gardiner, kan förvandlas till potentiella faror. För oss har barnsäkerheten högsta prioritet. Tillbud och allvarliga olyckor med lin- och kedjeförsedda produkter har inträffat runt om i Europa där små barn varit inblandade.

Den europeiska standarden har förändrats, och det har gjort att även dina gardiner har förändrats, vilket du kanske har lagt märke till.

En EU-standard (EN 13120) som vi måste rätta oss efter gäller från den 4 september 2014. Vi har således inte möjlighet att frångå standarden utan kommer att montera inomhusprodukter enligt de nya kraven.

Säker och enkel användning

För att minimera risken att ett litet barn kommer till skada får en kedja eller lina inte hänga längre ner än 150 cm över golvet. Det betyder att linhållare och kedjespännare alltid monteras på de produkter som är utrustade med lina eller kedja.

Givetvis har vi även ett brett utbud av produkter som är godkända utan farliga linor och kedjor, som regleras med handtag eller motor.

Med övriga produkter bifogar vi barnsäkringsdetaljer som skall förhindra att små barn stryps eller trasslar in sig i linor, band el. kulkedjor.

För att förhindra olyckor skall linor mm placeras utom räckhåll för små barn.

Välkommen till vår utställning för att ta del av våra barnsäkra produkter

Titta in till oss för personlig service så berättar vi mer.