Säkerhets- & skyddsfilm

Våra skydds- och säkerhetsfilmer är till för dig som har stora glaspartier och/eller fönster i utsatta miljöer. Vi delar in säkerhetsfilmerna i tre huvudkategorier:

Säkerhetsfilm – ett genomskinligt polyesterlaminat som klistras på befintliga glasrutor. Säkerhetsfilmen håller tack vare sin seghet och sitt starka klister samman glaset även när det krossats, vilket minskar risken för personskador.

Skyddsfilm – är en säkerhetsfilm med en högre säkerhetsklassning än säkerhetsfilmen. Detta beror på att den är något tjockare, vilket gör att ett skyddsfilmsbehandlat glasparti tål mer våld. Den sega skyddsfilmen kan också försvåra för tjuven vid inbrott.

Repskyddsfilm – skyddar dina glaspartier mot repning och etsning, men till skillnad från säkerhets- och skyddsfilmerna är repskyddsfilmen enkel att byta ut när den gamla blivit skadad.