Träpersienner

Rätt träpersienner blir lätt en del av rummets inredning och gör att ditt hem känns inbjudande och stilfullt. Träpersiennerna är även utmärkta i offentliga miljöer där det är viktigt att funktion och estetik samspelar. En träpersienn fungerar lika bra som solskydd och rumsavdelare och ger ett mjukt och behagligt ljus i rummet. Du kan välja mellan lameller i olika varianter, trädetaljer i olika betser och stegband och linor i olika färger. Du har även möjligheten att förutom det vanliga linreglaget välja vev, eller motorreglage.

  • Träpersienn